FAQ

1. Wat houden de werken precies in?

Het project omvat de bouw van een 2-laagse ondergrondse parking, de volledige heraanleg van het Albertplein met de omliggende wegenis en de bouw van een paviljoen. Voorafgaandelijk zullen nog voorbereidende werken plaatsvinden. Deze werken omvatten de vernieuwing en verplaatsing van de bestaande nutsleidingen en riolering.

2. Wat is de timing van de voorbereidende werken?

De voorbereidende werken worden in twee fases uitgevoerd. De eerste fase loopt van 18/02/2019 t.e.m. 30/06/2019. Tijdens de zomervakantie van 2019 (maanden juli en augustus) worden er geen voorbereidende werken uitgevoerd. De tweede fase vangt aan op 01/11/2019 t.e.m. 24/12/2019.

18/02/2019 – 30/06/2019

 • oostzijde – zijde Kustlaan – zijde Zeedijk: verplaatsen nutsleidingen (finale plaats)
 • westzijde: verplaatsen nutsleidingen (voorlopige plaats)

01/11/2019 – 24/12/ 2019

 • aanleg gescheiden rioleringsstelsel
 • aanleg finale nutsleidingen westzijde
3. Hoe zal de werfzone er uitzien tijdens de voorbereidende werken en hoe zal de toegankelijkheid gegarandeerd worden voor de omwonenden?

18 februari 2019 - 30 juni 2019

Werfzone

Huidig voetpad Albertplein + parkeerzone (oostzijde en westzijde)

Toegankelijkheid

 • loopbruggen worden voorzien t.h.v. inkompartijen (winkels en appartementsgebouwen gelegen) aan oostzijde en westzijde van het Albertplein
 • garages beperkt tijdelijk niet toegankelijk
 • wegenis en plein blijven toegankelijk
 • periode zomerverlof: voetpaden hersteld
 • brandweer: wegenis blijft toegankelijk
   

1 november 2019 - 24 december 2019

Werfzone

Van gevel tot gevel met vrijwaring van vrije zone langsheen de gevels oostzijde en westzijde van het Albertplein

Toegankelijkheid

 • 1.5m vrije zone langsheen de gevels westzijde
 • 2.5m vrije zone langsheen de gevels oostzijde
 • tijdens aanleg nutsleidingen westzijde zal doorgang aangepast/gegarandeerd worden ifv beschikbare ruimte
 • toegang winkels en inkompartijen zal maximaal gegarandeerd worden
 • garages beperkt tijdelijk niet toegankelijk
 • brandweer: toegankelijk blijft gegarandeerd op de werfzone
4. Wanneer starten de effectieve bouwwerken en wat is de verdere timing hiervan?

Het dossier is momenteel in aanvraag.

Wij verwachten meer duidelijkheid begin 2020.

5. Hoe zal de werfzone er tijdens de bouwwerken uitzien?

Werfzone

Van gevel tot gevel oostzijde en westzijde van het Albertplein met vrijwaring van 3m vrije zone aan beide zijden

Toegankelijkheid

 • 3m vrije zone langsheen de gevels oost en westzijde
 • garages tijdelijk niet toegankelijk
 • brandweer: toegankelijkheid blijft gegarandeerd
6. Wanneer zal de huidige horecazaak, De Piazza, verdwijnen?

De huidige horecazaak 'De Piazza' zal verdwijnen vanaf 1 september 2019.

7. Wanneer start de verkoop van de ondergrondse parkeerplaatsen?

Datum van commercialisatie is in een later stadium te bepalen. 

8. Uiteenzetting bewonersvergadering 28/01/2019?

Via onderstaande link kan u de PowerPointpresentatie terugvinden die gegeven werd door de bouwheren op 28/01/2019.

PowerPointpresentatie uiteenzetting 28/01/2019

 

© 2020 info@matuvu-knokke.beprivacy policycookie policysitemap